VUT FEKT objekt T12

Investor: VUT v Brně

Stavba navazuje na již realizovanou část fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií s děkanátem (objekt T10), slouží výuce, výzkumu a laboratořím. Zahrnuje velkou, architektonicky výraznou aulu ve tvaru koule, knihovnu a posluchárny různých kapacit. Jsou zde použity zavěšené fasády keramické, skleněné v kombinaci omítkových částí. V kompozici je použito výrazných barevných akcentů. Důraz je kladen na nástupní prostor včetně sadových úprav. Plochy střech jsou navrženy zelené, bezúdržbové. Na objekty navazují parkoviště a objekt podzemních stání

Stupeň: dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele