Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě

Místo : Znojmo, hrad

Investor: Město Znojmo
Realizace: 2005—2006

Původní střecha této historické památky mimořádného významu byla zřejmě kamenná. Po dlouhá staletí pak byla pokryta keramickou krytinou a posléze v druhé polovině minulého století nejprve měděnou a pak šindelovou krytinou, které měly obě neblahý vliv na vlhkost prostředí uvnitř rotundy a tím i na její unikátní freskovou výzdobu.

Naším úkolem bylo v úzké spolupráci s Národním památkovým ústavem nejen vytvořit střechu, která by k rotundě organicky patřila, ale i zajistit dokonalou ventilaci prostoru pod ní. Za zmínku stojí také náročná ochranná konstrukce, kterou dokonale zrealizoval dodavatel stavby a zajistil tím bezpečí fresek po dobu rekonstrukce.