Rekonstrukce Benediktinského opatství Rajhrad
      — klášter, fara, kostel

Místo: klášter Rajhrad

Investor: Benediktinské opatství Rajhrad

Projekty jsou řešeny po jednotlivých etapách a týkají se rekonstrukcí v prostorách celého kláštera. Klášter — v prostorách kvadratury byla zrekonstruována historická knihovna se svými depozity a pracovnami. Dále byl zrealizován Památník písemnictví na Moravě i prostory pro účely farníků (výstavní i společenské prostory). V návrhu byla navržena rekonstrukce západního křídla kvadratury i jižníh prelatury pro společenské účely (refektář, výstavní i společenské prostory). Fasádní práce byly zahájeny na vstupu — fortně.

Samostatné práce jsou prováděny na kostele, odvlhčení a odvodnění. Na faře se realizuje přístavba a je připravena rekonstrukce podkroví. Současně se etapově realizuje nádvoří.